Galeria zdjęć
 przedstawiajcych tabor PKP     
współczesny oraz historyczny
a takźe budowle kolejowe
i koleje innych państw
 
    Witam na prywatnej stronie kolejowej Wojciecha Majchrzyckiego. Przedstawione przeze mnie rodzaje oraz typy lokomotyw i wagonów nie wyczerpują listy taboru używanego współcześnie lub wycofanego z eksploatacji. Są to tylko te lokomotywy i wagony, które zdołałem spotkać podczas moich niezbyt częstych wędrówek. Nie jest także moim zamiarem przedstawianie dokładnych danych konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Można je bowiem bez trudu znaleźć na stronach www. Moja strona będzie sukcesywnie rozbudowywana.

   
Welcome on Wojciech Majchrzycki's private railway web page. There are many more types and kinds of locomotives and railroad cars, in or out of use, than those presented here. You will find here only those locomotives and railroad cars that I encountered during my not so frequent excursions. It is also not my aim to present constructional and operating data because those are available on the Internet. I will be updating the site gradually.

Uwaga! Jeżeli chcesz wybrać bezpośrednio interesujący Cię temat skorzystaj  z zakładki   " MAPA STRONY  ".
Jeśli w opisie pod zdjęciem nie ma nazwy miejscowości to znaczy, że zostało ono zrobione w Stargardzie Szczecińskim.
              
1.01.2016 r. zmieniono nazwę miasta na Stargard.

Attention!To go directly to any particular part of the website, click on the " SITE MAP " button on the left.
If there is no city name given in the description of a photo, it means that it was taken in Stargard Szczeciński.
       On 1 january 2016, the town was renamed to Stargard.

   Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia, teksty i strony HTML na stronie internetowej tej publikacji stanowią intelektualną własność Wojciecha Majchrzyckiego. Żadne zdjęcia, teksty lub części tej strony internetowej nie mogą być kopiowane lub powielane w jakiejkolwiek formie, publikowane w jakikolwiek sposób (w tym na stronach internetowych), bez uprzedniej zgody Wojciecha Majchrzyckiego Mail woj.majchrzycki(at)gmail.com

All rights reserved. Unless stated otherwise, all images, text and html sites on this Internet website publication are the intellectual property of Wojciech Majchrzycki. No image, text or any part of this Internet website may be copied or reproduced in any form, published in any way (including Internet websites) without the full prior permission of  Wojciech Majchrzycki. Mail to  woj.majchrzycki(at)gmail.com   

Stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 ew. niższej oraz najwyższej jakości kolorów .
Sugerowana przeglądarka MSIE 6.0 lub wyżej.
Data ostatniej aktualizacji na stronie "NOWOŚCI"

Best viewed with MSIE 6.0 and 1024 x768 (also lower resolutions) and highest colour settings.
For recent updates, see the "NEWS" page.
 
Kolejowa Toplista